МЕХАНДЖИЙСКИ КЪЩИ - Буйновци

     
село Буйновци
Село Буйновци се намира на 10 км южно от Елена, недалеч от шосето Елена – Твърдица.  Разположено е на високо място в южните поли на хълма Острец, на 600 м надморска височина. Селото има добро южно и източно изложение. От него се открива хубава гледка на юг към билото на Стара планина с връх Чумерна, на запад дори до Шипка и на изток към Тузлука. На изток от селото протича река Боровщица (Мийковска река), а на запад е водосборният басейн на река Веселина. Климатът е умереноконтинентален, със средна годишна температура - 10.6 градуса по Целзий, лятото е прохладно,зимата- мека и снежна, красива природа и чиста околна среда млади иглолистни и гъсти широколистни гори, прошарени с горски поляни. Районът е климатолечебен планински курорт и предлага богати възможности за екологичен, селски и ски туризъм.

Предполага се, че селото е основано след падането на България под османско иго. Само тук там са запазени по някоя характерна стара къща с големи надвиснали стрехи, с дървени обшивки на стените отвън. В миналото на мястото на селото е имало вековни гори. По някои наименования на местности – Елова поляна, „Елов чукар“, може да се съди, че имало и иглолистни гори. Названието "Градището" в южните склонове на височината Острец е свидетелство за стари поселения. За наименованието на селото има няколко предания. Едното гласи, че в тази труднодостъпна в миналото местност имало манастир, около който възникнало селището. Друго предание разказва, че в годините на робството тук се установил със стадото си дядо Буйно, който поставил началото на селището. Има предание, че селището получило наименованието си от буйните гори, сред които се заселили първите обитатели.

През 1905 год. към село Буйновци е присъединена и махалата Шоевци (Шоювци). Присъединена е и махалата Пашовци.

В селото има църква “Свети Пророк Илия” построена през 1836 година на мястото на стара унищожена при турското нашествие. През Руско-турската война (1877 – 1878) църквата е изгорена и разрушена за да бъде възстановена отново през 1890 година. Обществени институции

През 1928 година е основано читалището “Свети Свети Кирил и Методий”. През 1910 е построена училищна сграда, а през 1939 година - читалище – общински дом. От Освобождението (1878) до Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1885) в селото е имало митница.

Село Буйновци е едно райско кътче съчетало величието на гордия Балкан, съхранените с векове местни традиции и обичаи и богато културно-историческо наследство. В района се намират следните природни забележителности и резервати:

  • Марков камък (на около 3км от град Елена);
  • Водопада на река Мийковска в землището на мах. Христовци;
  • местността Слона в землището на с. Тодювци;
  • Резерватите Бяла крава (в землището на с. Костел);
  • Хайдушки чукар(в землището на с. Буйновци);
  • буферни зони на резерватите Сини бряг и Савчов чаир;
  • Връх Чумерна /1536 м./, първенецът на Елено-Твърдишката планина;
  • върховете Острец и Симаново.

Всяка година на Елин ден /02.08/ се провежда събор на селото.